BILLY THE DICK

Rid'na cowboy, låt sexskjutar'n gå varm.
Stryp'na me' ditt lasso o' hudfläng'na in te' märgen.

Låt mig få dricka hennes blod!

 

MP3