FAR ÄR RAR, MOR ÄR EN ORM

Far är rar, tror mor.
Men när far är på bar, har far hor.

Sanning kom fram... mor svor när far for.

Jag är en man, och mor är en orm.
För när mor vill ha en karl, tar mor vad hon har.

(Men) mor blev stor, och jag fick en bror.
Jag blev far till min bror, för att far gjorde hor.

 

MP3